Main Menu

 • Misja

  MISJA

  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie wspomaga rozwój ucznia w poczuciu więzi z rodziną, tradycją oraz pamięcią o przodkach.

  Dąży do osiągania efektów edukacyjnych na miarę wymagań społeczeństwa XXI wieku.

 • Wizja

  WIZJA

  • Dbamy o rozwój każdego ucznia
  • Wspieramy rozwój uczniów zdolnych i mających trudności w nauce
  • Troszczymy się o integrację ze środowiskiem szkolnym uczniów niepełnosprawnych
  • Współpracujemy z rodzicami w realizacji działań szkoły
  • Rozwijamy postawy społeczne, prozdrowotne,ekologiczne i patriotyczne uczniów
  • Wychowujemy w duchu tolerancji, zrozumienia oraz szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur
  • Przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji
 • Sylwetka Absolwenta

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Chcemy, by wszystkie nasze wysiłki i działania zmierzały ku stworzeniu modelu absolwenta Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
  w Krzczonowie, który jest uczniem:

  • mającym umiejętności i osiągającym wyniki na miarę swoich możliwości,
  • przywiązanym do polskiej oraz regionalnej tradycji, obyczajów i języka,
  • znającym zasady zdrowego trybu życia, troszczącym się o środowisko naturalne i świadomym zagrożeń,
  • posiadającym kompetencje potrzebne do funkcjonowania w szkołach programowo wyższych oraz na rynku pracy.

FERIE ZIMOWE 2016!

Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego spędzenia ferii zimowych w obiektach sportowych szkoły!

W pierwszym tygodniu ferii od godz. 900 do godz. 1300 dbywać się będą zajęcia sportowe.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będą nauczyciele.

 

 


 

 

Dzień Otwarty w Oddziale Przedszkolnym „Bajkowa Kraina” przy Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Krzczonowie odbędzie się 20 lutego 2016 r. (sobota) w godzinach od 800 do 1300 w budynku przy ul. Żeromskiego 21A.
Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych!

 


 

 

INFORMACJA O WYWIADÓWKACH!

Informujemy, iż zebranie ogólne z rodzicami, podsumowujące pierwszy okres nauki w roku szkolnym 2015/2016, odbędzie się 4 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 1530 w budynku szkoły. 

Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami klas.