Main Menu

Loading Theme Customizer. Please wait...

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada"

ks. Stanisław Staszic
 • Misja

  MISJA

  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie wspomaga rozwój ucznia w poczuciu więzi z rodziną, tradycją oraz pamięcią o przodkach.

  Dąży do osiągania efektów edukacyjnych na miarę wymagań społeczeństwa XXI wieku.

 • Wizja

  WIZJA

  • Dbamy o rozwój każdego ucznia
  • Wspieramy rozwój uczniów zdolnych i mających trudności w nauce
  • Troszczymy się o integrację ze środowiskiem szkolnym uczniów niepełnosprawnych
  • Współpracujemy z rodzicami w realizacji działań szkoły
  • Rozwijamy postawy społeczne, prozdrowotne,ekologiczne i patriotyczne uczniów
  • Wychowujemy w duchu tolerancji, zrozumienia oraz szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur
  • Przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji
 • Sylwetka Absolwenta

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Chcemy, by wszystkie nasze wysiłki i działania zmierzały ku stworzeniu modelu absolwenta Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
  w Krzczonowie, który jest uczniem:

  • mającym umiejętności i osiągającym wyniki na miarę swoich możliwości,
  • przywiązanym do polskiej oraz regionalnej tradycji, obyczajów i języka,
  • znającym zasady zdrowego trybu życia, troszczącym się o środowisko naturalne i świadomym zagrożeń,
  • posiadającym kompetencje potrzebne do funkcjonowania w szkołach programowo wyższych oraz na rynku pracy.

p. Łukasz Gustaw

620 – Sobieska Wola I, Sobieska Wola II (Radomirka dochodzi do mostu), Krzczonów II

700 – Antoniówka, Nowiny Żukowskie, Olszanka (autobus jedzie do Żukowa), Żuków, Policzyzna

p. Mariusz Kruk

620 – Krzczonów III (nowa droga wychodzi do głównej), Krzczonów I, Gierniak, Piotrkówek, Lewandowszczyzna, Boży Dar, Folwark

710 – Teklin, Kosarzew, Kol. Kosarzew Dolny, Kosarzew Stróża, Kosarzew szkoła, Zielona

ODWOZY OD DNIA 30 MAJA 2016 R. DO ODWOŁANIA  

p. Łukasz Gustaw

1335 – Antoniówka, Nowiny Żukowskie, Marysin, Olszanka, Żuków, Policzyzna

1525 – Antoniówka, Nowiny Żukowskie, Olszanka, Żuków, Policzyzna

p. Mariusz Kruk

1335 –Borzęcin, Nowa droga, Krzczonów III, Sobieska Wola I, Sobieska Wola II, Krzczonów II, Krzczonów I, Gierniak, Teklin, Kosarzew, Kosarzew Stróża, Kol. Kosarzew Dolny, Zielona, Boży Dar, Piotrkówek, Lewandowszczyzna, Folwark

1525 –Borzęcin, Nowa droga, Krzczonów III, Sobieska Wola I, Sobieska Wola II, Krzczonów II, Krzczonów I, Gierniak, Teklin, Kosarzew, Kosarzew Stróża, Kol. Kosarzew Dolny, Zielona, Boży Dar, Piotrkówek, Lewandowszczyzna, Folwark

Niebieski BUS bez zmian!SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY! 

Drogie Szóstoklasistki, Drodzy Szóstoklasiści,

 przed nami sprawdzian szóstoklasisty. Wszyscy solidnie się do niego przygotowywaliśmy. Wy z pewnością pilnie się uczyliście, szukając odpowiedzi na wiele nurtujących Was pytań, starając się – przy wsparciu Rodziców – zrozumieć otaczający Was świat. Wasi Nauczyciele na pewno Wam w tym pomagali i dokładali wszelkich starań, abyście byli jak najlepiej przygotowani nie tylko do sprawdzianu, ale przede wszystkim do tego, aby doskonale radzić sobie z wyzwaniami, jakie czekają na Was poza szkołą.

     Sprawdzian, do którego przystąpicie 5 kwietnia, będzie miał dwie części. Najpierw, od godz. 9:00, będziecie rozwiązywać zadania z języka polskiego i matematyki. Ta część sprawdzianu trwa 1 godzinę i 20 minut, zatem skończy się ok. 10:30. Potem nastąpi około godzinna przerwa. Wykorzystajcie ten czas, żeby odpocząć. O godz. 11:45 rozpocznie się druga część sprawdzianu, w czasie której – przez 45 minut – będziecie rozwiązywać zadania z języka obcego angielskiego. Niektórzy z Waszych koleżanek i kolegów mają trochę więcej czasu na rozwiązanie zadań w obu częściach sprawdzianu, więc pamiętajcie, aby podczas przerwy i po sprawdzianie nie przeszkadzać im spokojnie pracować. Chcielibyśmy przekazać Wam jeszcze kilka wskazówek.

1. Pamiętajcie, aby na sprawdzian przynieść długopis z wkładem z czarnym tuszem.

2. Telefon komórkowy najlepiej zostawcie w domu albo przed sprawdzianem oddajcie go nauczycielowi.

3. Pamiętajcie, że w zadaniach, w których należy wybrać jedną odpowiedź z kilku podanych, trzeba wybrane odpowiedzi zaznaczyć na karcie odpowiedzi, zamalowując odpowiednie „okienka”.

4. Po zakończeniu każdej części sprawdzianu macie dodatkowe 5 minut, aby spokojnie sprawdzić, czy poprawnie zaznaczyliście wszystkie rozwiązania na karcie odpowiedzi. Jeżeli nie zdążycie tego zrobić, koniecznie powiedzcie o tym nauczycielowi! Więcej informacji o sprawdzianie znajdziecie na stronie www.oke.krakow.pl.

Życzymy Wam wszystkim powodzenia! Trzymamy za Was kciuki!