"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada"

ks. Stanisław Staszic
 • Misja

  MISJA

  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie wspomaga rozwój ucznia w poczuciu więzi z rodziną, tradycją oraz pamięcią o przodkach.

  Dąży do osiągania efektów edukacyjnych na miarę wymagań społeczeństwa XXI wieku.

 • Wizja

  WIZJA

  • Dbamy o rozwój każdego ucznia
  • Wspieramy rozwój uczniów zdolnych i mających trudności w nauce
  • Troszczymy się o integrację ze środowiskiem szkolnym uczniów niepełnosprawnych
  • Współpracujemy z rodzicami w realizacji działań szkoły
  • Rozwijamy postawy społeczne, prozdrowotne,ekologiczne i patriotyczne uczniów
  • Wychowujemy w duchu tolerancji, zrozumienia oraz szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur
  • Przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji
 • Sylwetka Absolwenta

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Chcemy, by wszystkie nasze wysiłki i działania zmierzały ku stworzeniu modelu absolwenta Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
  w Krzczonowie, który jest uczniem:

  • mającym umiejętności i osiągającym wyniki na miarę swoich możliwości,
  • przywiązanym do polskiej oraz regionalnej tradycji, obyczajów i języka,
  • znającym zasady zdrowego trybu życia, troszczącym się o środowisko naturalne i świadomym zagrożeń,
  • posiadającym kompetencje potrzebne do funkcjonowania w szkołach programowo wyższych oraz na rynku pracy.
A A A

WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzczonów z dniem 1 września 2016 roku łączy się Przedszkole Publiczne „Bajkowa Kraina” z oddziałem zamiejscowym w Kosarzewie, Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Krzczonowie wraz z Filią w Kosarzewie w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzczonowie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


Informujemy, iż rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017 dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona oraz dla dzieci z Przedszkola Publicznego "Bajkowa Kraina" w Krzczonowie odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 10.00 przed budynkiem szkoły. Przed rozpoczęciem, o godz. 9.00 bierzemy udział we mszy świętej w kościele parafialnym.

P R Z Y W O Z Y w dniu 1 września 2016 r. (czwartek)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO :

800Pustelnik, WalentynówBUS
800Kosarzew, Zielona, Boży Dar, Lewandowszczyzna, Piotrkówek, Krzczonów FolwarkMariusz Kruk
800Antoniówka, Nowiny Żukowskie, Olszanka, Policzyzna, ŻukówLeszek Stachyra
800przystanek koło p. Grudnia dochodzi do Nowej Drogi, Krzczonów III,   Sobieska Wola I, II, Radomirka, Krzczonów II, Krzczonów I, GierniakŁukasz Gustaw

 

UWAGA

24 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana w przywozach autobusami szkolnymi!

„ Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć...”

Dnia 3 czerwca 2016 roku odbył się II Przegląd Małych Form Teatralnych, którego organizatorkami są Panie Barbara Wójcik i Kinga Krawczyk.

Do udziału w Przeglądzie zgłosiło się 9 grup : 4 przedszkolne i 5 szkolnych.

Przedszkole „ Bajkowa Kraina” zaprezentowało się w następującym repartuarze:

Grupa "Motylki" - "Taniec motyli" (muzyczno - taneczne) - p. Kinga Krawczyk, p. Katarzyna Leszek -Szacoń

Grupa "Krasnoludki" - "Krasnoludki" (słowno-muzyczno-ruchowe) - p. Justyna Malinoś

Oddział 0A - "Trzy planety" (słowno-muzyczno-ruchowe) – p. Eliza Pacek

Oddział 0 B – "Lokomotywa" (inscenizacja wiersza)– p. dominika Kurek

Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica reprezentowały klasy:

Klasa I a - "Bądź sobą" (przedstawienie teatralne) – p. Jadwiga Gustaw

Klasa I b - "Spóźniony słowik” (inscenizacja wiersza) – p. Bożena Pawłat

Klasa II a - "Ścieżka pod górę" (inscenizacja wiersza) - p. Maria Atras, p. Jolanta Stachyra

Klasa II c - „ Wesoły świat Jana Brzechwy” (inscenizacja) – p. Barbara Wójcik

Z Kosarzewa klasy I -III przyjechały z przedstawieniem teatralnym pt” Szewczyk Dratewka” przygotowanym przez Panie Beatę Żyłę i Magdalenę Bartoszek.

Dzięki sposnsorom wszyscy zjedli gorący posiłek, a na deser były pyszne pączki, ciastka, napoje i słodycze.

Na zakończenie wszystkie grupy otrzymały książeczkę i słodkości, a jury wręczyło dyplomy i wyróżnienia dla osobowości teatralnych.